Oficines MPG (Torre Barcelona)

L’empresa MPG de transport marítim amb seu a Barcelona va canviar les seves antigues oficines i es va instal·lar a la Torre Colón, just davant el port. Ara les seves noves oficines ocupaven un espai molt més gran que les antigues i es van situar a la planta vuitena de la Torre.

Client

MPG Tránsitos S.A.

Web: www.mpg.com.es

La nostra feina

TWEMGI va dissenyar la distribució interior de les noves instal·lacions. Primerament es van enderrocar les divisions interiors antigues i es van aixecar les noves divisions mitjançant parets de vidre. Es va canviar tot el paviment, il·luminació, instal·lacions elèctriques en general i es vas proveir de tot el mobiliari nou. Els treballs d’aquesta reforma i adequació es van perllongar durant 60 dies, a la primavera de l’any 2016.

Desenvolupament

Com es habitual en aquests casos es va enderrocar tot l’interior de les antigues oficines i es van crear nous espais i divisions, incloent-hi els banys, office-menjador, sala de juntes, despatxos de direcció, etc. Es tracta d’un gran espai que ocupa la totalitat d’una planta d’aquest emblemàtic edifici. A les noves oficines de MPG Logístics hi treballen quaranta persones en total.